• 2065.jpg
  • dsc09138.jpg
  • dsc09145.jpg
  • p1010655.jpg
  • p1010668.jpg
  • p1010723.jpg
  • p1010730v.jpg
  • p1010735.jpg
  • regiina.jpg

Õppevaldkondadeks on meil:
keel ja kõne,
matemaatika,
mina ja keskkond,
liikumine,
kunst,
muusika
kodune majapidamine.

Iga nädala kohta koostab lapsehoidja nädalakava, kus on iga päeva kohta erinev õppetegevus.
Muusikalised tegevused on teisipäeval ja neljapäeval.