• 2061.jpg
  • 123123.jpg
  • DSC04034.jpg
  • DSC04039.jpg
  • DSC04046.jpg
  • DSC04054.jpg
  • DSC04055.jpg
  • DSC04060.jpg
  • DSC04068.jpg
  • p1010802.jpg
  • p1010814v.jpg
Eralasteaias Titutriinu toimub järjepidev laste arengu jälgimine.

Erialaste nõuannete saamiseks teeme koostööd psühholoogi ja logopeediga.

Eesmärgiks on laste erivajaduste võimalikult varane märkamine ning regulatsioon.
Mida varem saame lapse murede ning arengu eripärade osas talle abi osutada, seda rutem need stabiliseeruvad.
Kui lapse õpi- ning käitumisraskuste ilmingute suhtes lasteaias midagi ette ei võeta, võib lapse koolitee kujuneda pingeliseks tervele perele.
Koolieelses eas on parimad võimalused ehk nn sensitiivsed perioodid lapse isiksuse ning kõne arengu mahajäämuste regulatsiooniks.

Kui laps käitub halvasti, võib selle taga olla lapse suur mure, teatud oskuste puudumine, täiskasvanu tähelepanu ning tunnustuse vähesus, terviseprobleemid vm.
Oluline on, et sellel puhul vajab laps ABI, MITTE KARISTAMIST.
Siin aga sageli eksitakse ning asutakse last karistama või vastu ründama. Sellest abi ei ole, pigem vastupidi.
Tark õpetaja püüab jõuda lapse probleemi sügavusse ning leida sobivaim viis tema abistamiseks.
Siin vajamegi vahel lasteaia õpetajatena psühholoogi ja logopeedi abi.

PSÜHHOLOOGI poole oleme pöördunud juhul, kui lastel ilmnevad keerulisemad käitumis- või õpiraskused.
Koostööpartneriteks on olnud psühholoog Olga Shunjajeva Pärnumaa Rajaleidja Keskusest.
Häid nõuandeid on saanud nii lasteaia personal kui lapsevanemad.

LOGOPEED viib vähemalt üks kord õppeaastas läbi kõikide laste läbivaatuse, sh jälgib ta laste suhtlemist kaaslastega vabategevustes ning õpprotsessides.
Samuti viib logopeed läbi individuaalse kõneuuringu iga lapsega.
Uuringute alusel koostab logopeed iga lapse arengu kohta kirjelduse, mis saadetakse e-posti vahendusel igale perele.
Vajadusel saavad lapsevanemad logopeedi konsultatsioonil ülevaate lapse arengu eripäradest, probleemidest ning nõuandeid lapse arendamiseks koduses keskkonnas.
Logopeedilist tööd viib läbi Kadi Künnapuu.

 

 

 Vajadusel leiab nii õpetaja kui ka lapsevanem abi ka Pärnumaa Rajaleidja Keskusest:

 

 Pärnumaa Rajaleidja keskus (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/)

pakub lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ehk eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist. Samuti viiakse keskuses läbi ka maakonna nõustamiskomisjonide tööd.


Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide

ennetamisel ning lahendamisel.

Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.

Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.

Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.


Spetsialistid nõustavad

•  eelkooliealisi lapsi

•  üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid

•  lapsevanemaid

•  haridusasutuste töötajaid

•  kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke

ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel


Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.