• 2061.jpg
  • 123123.jpg
  • DSC04034.jpg
  • DSC04039.jpg
  • DSC04046.jpg
  • DSC04054.jpg
  • DSC04055.jpg
  • DSC04060.jpg
  • DSC04068.jpg
  • p1010802.jpg
  • p1010814v.jpg
Individuaalsus: Läheneda igale lapsele tema eripärasid arvestavalt, luues soodsa arengukeskkonna temas peituvate annete rakendamiseks, tema hobide väljakujunemiseks ning toetades last valdkondades, kus esineb mahajäämust;

Avatus: Privaatne eralasteaed loob head võimalused tihedateks, avatud ja toetavateks suheteks lastevanemate ning kaastöötajatega, kus suhtlemine on tihe ja vahetu;

Terviseedendus: Kasutame menüüs mahetoiduaineid. Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; sealhulgas tervislik toitumine ja vaimse ning füüsilise tervise väärtustamine;

Elulähedus: Praktilised tegevused lastega hõlmavad eelkõige koduste majapidamistööde tutvustamist ja jõukohast tegemist, sh koristustööd, toidu valmistamine ja aiatööd;

Looduslähedus: Õppekäigud ja vaatlused lasteaia lähiümbruses; õpime märkama, kirjeldama, seostama, hoolima.