• 2061.jpg
  • 123123.jpg
  • DSC04034.jpg
  • DSC04039.jpg
  • DSC04046.jpg
  • DSC04054.jpg
  • DSC04055.jpg
  • DSC04060.jpg
  • DSC04068.jpg
  • p1010802.jpg
  • p1010814v.jpg

 

Õpetajad koostavad ühe nädala kaupa rühma tegevuste plaani.

Nädalaplaanis on kirjas õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid õppevaldkondade kaupa ning õppetegevused tegevuskeskuste kaupa.
Samuti hommikuringi temaatika ja tegevused.

Õppevaldkondadeks on meil:
keel ja kõne,
matemaatika,
mina ja keskkond,
liikumine,
kunst,
muusika,
kodune majapidamine.

Tegevuskeskusteks on meil:
raamatupesa,
ehitusnurk,
kunstinurk,
kodumängu nurk,
lauamängukeskus.

Õppetegevused toimuvad Hea Alguse metoodikast lähtudes.
Seega saab laps ise omale tegevuskeskusi valida ning soovi korral ka ühes keskuses korduvalt toimetada.
Õppetegevused ei ole jaotatud kindlatele päevadele, vaid laps saab eri tegevusi teha terve nädala jooksul.

Kindlatel päevadel on vaid muusikategevused: kolmapäeval ja reedel kell 9.45