• 2061.jpg
  • 123123.jpg
  • DSC04034.jpg
  • DSC04039.jpg
  • DSC04046.jpg
  • DSC04054.jpg
  • DSC04055.jpg
  • DSC04060.jpg
  • DSC04068.jpg
  • p1010802.jpg
  • p1010814v.jpg

Te toote meile kalleima, mis teil on – oma lapse. Siit algabki meie koostöö.
Te olete meid valinud oma lapsele asendamaks teid endid tööpäevadel.
Me pakume täit vastutust teie lapse eest, mis põhineb lasteaia ja kodu vastastikusel koostööl, avatusel ja usaldusel.
Oleme valmis aksepteerima ja lahendama erimeelsusi ja teiega koos arenema.
Sest peame oluliseks kodu ja lasteaia koostöötamise harmooniat lapse harmoonia nimel.

Kui sa oled oma lapse lasteaeda toonud ja ta näib kurb, võid julgelt päeva jooksul helistada ja lapse kohta infot küsida.
Teretulnud ei ole siia mitte vaid lapsed, vaid ka lapsevanemad. Et meie lastel oleks kõik hästi, peab toimima nii perekond kui lasteaed ja mõlemad koos.

Me võtame teiega alati ühendust, kui lapsel on probleemid ja ta vajab tuge – selles võite kindel olla. Oleme otsekohesed, isiklikud ja ausad.

Teilt ootame positiivset suhtumist lasteaeda ka koduses ringis – see on abiks teie enda lapsele nende kahe maailma vahel arenedes.

Samuti ootame teie osalemist lasteaia poolt korraldatud üritustel – ikka teie enda lapsele tervikpildi loomise nimel tema lapsepõlves.

Teadete tahvel

Esikus oleval teadetetahvlil on teateid nii toimunud kui saabuvate ürituste kohta, teated vanematele juhatajalt ja õpetajatelt. On väga oluline, et lapsevanem tutvuks teadete tahvli infoga iga päev.